Személyes adatok védelme

Az Online Living s.r.o. nyilatkozata a személyes adatok védelmének elveiről

Bevezetés

Az Online Living s.r.o., azonosítószám: 09433350, Ügyiratszám: C 335365 / MSPH a prágai regionális bíróságnál bejegyezve, székhely: Rybná 716/24, 110 00 Prága (a továbbiakban: "Társaság") nagy hangsúlyt fektet az egyén elveinek és szabályainak védelmének betartásában a személyes adatok feldolgozása során.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: "Nyilatkozat") leírja, hogy a Társaság miként dolgozza fel a személyes adatokat. Ez a nyilatkozat biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése összhangban legyen az általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal, különösen az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról - a 95/46 / EK irányelv (a továbbiakban: "rendelet") hatályon kívül helyezéséről és az érintettek jogainak megfelelő védelméről.

A rendelet 13. és 14. cikke értelmében a Társaság ezennel tájékoztatja az érintetteket személyes adataik feldolgozásáról.

A Társaság elérhetőségei

Levelezési cím: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice
Telefonszám: +36 1 955 5950
E-mail: info@scandishop.hu


MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁBAN?

A Társaság az érintettek pontos és naprakész személyes adatait jogi cím alapján, korrekt és átlátható módon, csak bizonyos, kifejezett és törvényes célokból, a lehető legkevesebb mértékben dolgozza fel, az érintettek azonosításának lehetővé tétele érdekében csak a célhoz szükséges ideig és formában tárolja, megfelelő integritás és titoktartás biztosítása a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések segítségével, valamint az illetéktelen vagy jogellenes feldolgozás, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy károsodás ellen megfelelő biztonsággal.

A vállalat biztosítja, hogy a pontatlan adatokat - függetlenül a feldolgozás céljától - haladéktalanul törölik vagy kijavítsák.

A személyes adatokkal és azok védelmével kapcsolatos minden tevékenységet a Társaság megfelelően dokumentál, nyilvántartást vezet a feldolgozási tevékenységekről és a személyes adatok feldolgozásáról szóló egyéb dokumentumokkal a rendelet szerinti felelősség elvének való megfelelés érdekében. A társaság együttműködik a felügyeleti hatósággal, amely főleg a személyes adatvédelmi hivatal, amelynek székhelye: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, Csehország, e-mail: posta@uoou.cz, tel .: +420 234 665 111.

KINEK ÉS HOGYAN DOLGOZZUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A társaság a webhely látogatóinak és az ügyfelek személyes adatait többféle célból dolgozza fel, ideértve különösen a weboldal használatát, a szerződés teljesítését, a marketinget vagy a megkeresések vagy kérések kezelését. A társaság személyes adatait a weboldalán a következő konkrét folyamatok szerint dolgozza fel.

Weboldal látogatás és cookiek

A nyomon követési technológiák többféleképpen is felhasználhatók, amikor meglátogatják a Társaság weboldalát. Ezek elsősorban sütik, amelyeket például weboldalak üzemeltetésére, a forgalom elemzésére vagy marketing célokra használhatók. A sütiket vagy közvetlenül a Társaság, vagy olyan üzleti partnerek használják, akikkel a Társaság együttműködik.

A sütik gyűjtését elsősorban a böngészője beállításaiban befolyásolhatja, ahol kiválasztható, hogy a Társaság milyen típusú sütiket gyűjthessen Önről, valamint itt a fájlok is törölhetők.

A Társaság elsősorban úgynevezett technikai sütiket használ, amelyeket a Társaság weboldalának funkcionális, modern és felhasználóbarát megjelenítésére használnak. Ezen sütik használata nélkül nem teljesen biztosítható, hogy a Társaság weboldala megfelelően működjön, és teljes és kellemes hozzáférést kínáljon Önnek a Társaság termékeihez.

A sütik egy másik típusa, amelyet a Vállalat használ, az úgynevezett funkcionális sütik, amelyeknek köszönhetően a Társaság feltérképezi az Ön preferenciáit, és képes javaslatokat tenni Önnek, és lehetővé teszi a weboldal hatékony használatát. A gyakorlatban például arról van szó, hogy megjegyezzük a felhasználói fiókhoz tartozó hozzáférési jelszavakat, így nem kell minden alkalommal kitölteni a hozzáférési adatokat, amikor bejelentkezik a fiókjába.

Annak érdekében, hogy a legjobb és legelőnyösebb termékeket tudjuk kínálni, a Társaság analitikus sütiket is használ. A vállalat így információkat kaphat arról, hogy mely webhelyeket látogatta meg, honnan érkezett hozzánk, vagy mely oldalakat látogatta meg, a dátumot, az időt vagy milyen platformokat használt. A Társaság ezeket a cookie-kat az online hirdetési kampányokban is használja, hogy megtudja, hogyan reagálnak a weboldal felhasználói az egyes javaslatokra, és hogyan és milyen mértékben működnek és futnak a reklámkampányok. Ebben a tekintetben a Társaság kereskedelmi sütiket is használhat, amelyeknek köszönhetően személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg Önnek pontosan az Ön igényei szerint.

Regisztráció és bejelentkezés a felhasználói fiókba

A feldolgozás célja: A vállalat a regisztráció és a felhasználói fiókba történő bejelentkezés részeként dolgozza fel az Ön személyes adatait egy fiók létrehozása és elérhetővé tétele, az adminisztráció és az azt követő megrendelések végrehajtása érdekében. Ha árumegrendelést ad le, a Társaság üzleti közleményeket küldhet Önnek a Társaság termékeivel kapcsolatban (lásd: Áruk vásárlása).

A feldolgozás jogalapja: A feldolgozás a felhasználói fiók létrehozásához és kezeléséhez szükséges, a Társaság jogos érdeke alapján, a szerződés teljesítésének jogalapjával együtt, feltéve, hogy megrendelést ad le és megvásárolja a Társaság termékeit. A Társaság csak akkor küld kereskedelmi közleményeket, ha termékeket vásárol a Társaságtól, a Társaság jogos érdeke alapján, vagy ha feliratkozik a hírlevélre (lásd: Hírlevelek feliratkozása).

A személyes adatok köre: Név, cím, e-mail, telefonszám, felhasználói fiók jelszava, adatok a megrendelésekről és a weboldalon tanúsított magatartásról.

Az adatszolgáltatás oka: Ha a személyes adatokat nem közlik a Társasággal, akkor a felhasználói fiókot nem lehet létrehozni és elérhetővé tenni.

Feldolgozási idő: A regisztráció során a webportálon (amíg nem törli a fiókját).

Bármikor leállíthatja az üzleti üzenetek küldését a Társaságtól, ha rákattint az egyes üzleti üzenetekben található "leiratkozás" linkre, vagy e-mailben az info@scandishop.hu címen.

Termék vásárlás

 Az adatkezelés célja: A vállalat feldolgozza az Ön személyes adatait a megrendelés feldolgozása, az áruszállítás és a szerződéshez kapcsolódó egyéb teljesítés céljából. Ha árumegrendelést ad le, a Társaság üzleti kommunikációt küldhet Önnek a Társaság termékeivel kapcsolatban.

A feldolgozás jogalapja: A feldolgozás a megrendelés teljesítéséhez, az áruk leszállításához és a szerződéshez kapcsolódó egyéb teljesítéshez szükséges, a szerződés teljesítése alapján. A Társaság kereskedelmi kommunikációt küld Önnek a Társaság jogos érdeke alapján.

A személyes adatok köre: Név, cím, e-mail, telefonszám, rendelési adatok vagy jelszó a felhasználói fiókhoz, ha azt a vásárlással együtt hozza létre.

Az adatszolgáltatás oka: Ha a személyes adatokat nem közlik a Társasággal, a szerződés nem köthető és nem teljesíthető. Ugyanakkor a Társaság nem tudná elküldeni Önnek a releváns üzleti üzeneteket.

Feldolgozási időszak: Az ügyfél és a Társaság közötti szerződés időtartamára, de legfeljebb a szerződés lejártától számított 3 évig, a szerződésből eredő esetleges viták céljából, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok, különösen a számvitelre és az adókra vonatkozóan, hosszabb időszakot ír elő.

Bármikor leállíthatja az üzleti üzenetek küldését a Társaságtól, ha rákattint az egyes üzleti üzenetekben található "leiratkozás" linkre, vagy e-mailben az info@scandishop.hu címen.

Hírlevél feliratkozás

 A feldolgozás célja: Üzleti üzenetek küldése azoknak, akik feliratkoztak a Társaság hírlevelére.

Az adatkezelés jogalapja: A kereskedelmi kommunikáció elküldése az érintett beleegyezésével történik.

A személyes adatok köre: Név, e-mail, válasz üzleti üzenetekre.

Az adatszolgáltatás oka: Hacsak személyes adatokat nem közölnek a Társasággal, vagy beleegyezését nem adják meg a Társaságnak, a kereskedelmi kommunikáció nem küldhető a címzettnek.

Feldolgozási idő: A hozzájárulás visszavonásáig.

Bármikor leállíthatja az üzleti üzenetek küldését a Társaságtól, ha rákattint az egyes üzleti üzenetekben található "leiratkozás" linkre, vagy e-mailben az info@scandishop.hu címen.

Kommunikáció az alanyokkal különféle csatornákon keresztül

 Az adatkezelés célja: A vállalat feldolgozza az Ön személyes adatait kérdéseinek vagy kéréseinek feldolgozása és megválaszolása céljából levélben, e-mailben, telefonon, csevegőüzenetben vagy más kommunikációs csatornán.

Az adatkezelés jogalapja: A kérelem / megkeresés feldolgozása a Társaság jogos érdeke alapján történik.

A személyes adatok köre: Név, e-mail, telefonszám, cím vagy egyéb személyes adat, amelyet az érintett önként közölt, különösen e-mailben, levélben vagy telefonon.

Az adatszolgáltatás oka: A vállalat nem tudja feldolgozni a megkeresést / kérelmet elérhetőségi személyes adatok megadása nélkül.

Feldolgozási idő: A megkeresés / kérés végleges elintézéséhez szükséges időig, és az elintézéstől számított további 3 hónapig a vizsgálatok regisztrációja és értékelése, valamint az adott ügyben folytatott további kommunikáció céljából.

KIK A SZEMÉLYES ADATOK FOGADÓI?

A Társaság (adminisztrátori poszton) az érvényes jogszabályok által meghatározott feltételek mellett jogosult az érintettek személyes adatait további feldolgozás céljából olyan személyek (címzettek) részére továbbítani, akik személyes adatokat feldolgozó szerződés alapján személyes adatokat kezelnek a Társaság kötelezettségei kapcsán.

Ebben a tekintetben a társaság biztosítja a személyes adatok feldolgozásának és továbbításának szabályainak betartását, ezért személyes adatait csak a feltétlenül szükséges mértékben és a vonatkozó célok érdekében továbbítja. A társaság az Ön személyes adatait elsősorban szolgáltatásainak nyújtása céljából továbbítja más feleknek. A cég azonban soha nem adja el az Ön személyes adatait harmadik félnek.

A Társaság továbbíthatja az Ön személyes adatait a következő harmadik feleknek:

  • Fizetési szolgáltató partnerek: az Ön által megrendelt árukkal és elektronikus fizetésekkel kapcsolatban személyes adatait átadhatjuk a Társaságnak fizetési szolgáltatásokat nyújtó partnereknek.
  • Logisztikai szolgáltatásokat nyújtó partnerek: A cég továbbítja az Ön személyes adatait a megrendelt áruk szállítása érdekében.
  • Webhelypartnerek: bizonyos esetekben ezek a személyek hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, különösen a weboldal és más informatikai rendszerek karbantartása és műszaki adminisztrációja részeként.
  • Számviteli és adótanácsadást nyújtó partnerek: Adatait továbbadhatjuk azoknak, akik számviteli és adóügyi napirendet készítenek és dolgoznak fel a Társaság számára.
  • Marketing tanácsadó partnerek: Információit továbbadhatjuk azoknak, akik marketingkommunikációs szolgáltatásokat nyújtanak a Társaság számára.
  • Reklám és közösségi partnerek: a sütik továbbadhatók a reklám és a közösségi hálózatok üzemeltetőinek.
  • Marketing és kommunikációs eszközöket és elemzéseket nyújtó partnerek: Az Ön adatait továbbadhatjuk azoknak, akik eszközöket és elemzéseket nyújtanak a vállalat számára a marketing és a rutin kommunikáció területén.
  • Felhőszolgáltatásokat és egyéb informatikai technológiákat nyújtó partnerek: Az Ön adatait továbbadhatjuk azoknak a személyeknek, akik megosztott tárhelyet és egyéb informatikai technológiákat biztosítanak a Társaság számára.
  • Áruk szállítói: a megrendelt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz kapcsán.

MILYEN JOGOKKAL RENDLEKEZIK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?

Önnek joga van hozzáférést kérni személyes adataihoz. Önnek joga van kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy hiányos személyes adatok hozzáadását is.

Kérhet minden rendelkezésre álló információt a személyes adatok forrásaival kapcsolatban, és joga van kérni a Társaság által kezelt személyes adatainak másolatát is.

A törléshez való jog feljogosítja Önt személyes adatainak törlésére, ha:
- az adatokra már nincs szükség gyűjtésük vagy feldolgozásuk céljából;
- úgy dönt, hogy visszavonja hozzájárulását;
- kifogásolja az automatizált feldolgozást a műszaki előírások felhasználásával;
- az Ön személyes adatait illegálisan dolgozták fel;
- jogi kötelezettség áll fenn az Ön személyes adatainak törlésére;
- törlés szükséges az alkalmazandó jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

Ezen esetek bármelyikében joga van arra, hogy a Társaság korlátozza a feldolgozást, ha:
- tagadja a személyes adatok pontosságát;
- A vállalatnak már nincs szüksége az Ön személyes adataira a vonatkozó feldolgozási célokhoz;
- jogos okokból kifogásolja személyes adatainak feldolgozását.

Adott esetben joga van kérni a Társaságnak átadott személyes adatainak hordozhatóságát, hogy azok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában legyenek elérhetőek. Önnek joga van személyes adatainak közvetlen továbbítását kérni egy választott harmadik fél számára (ha ez technikailag lehetséges).

A Társaság jogos érdeke alapján történő személyes adatok kezelése esetén Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen a kifogásban leírt konkrét helyzethez kapcsolódó okokból. Ha kifogás érkezik, a Társaság leállítja a személyes adatok feldolgozását (csak azokat tárolja), és felméri, hogy van-e olyan komoly jogos oka az adatkezelésnek, amely felülmúlja az érintett érdekeit vagy jogait és szabadságait, vagy meghatározza, jogi követelések gyakorlása vagy védelme. Ha a Társaság arra a következtetésre jut, hogy ilyen okai vannak, tájékoztatja az érintettet, tájékoztatja a további védekezés lehetőségeiről és folytatja a személyes adatok feldolgozását. Ha viszont arra a következtetésre jutnak, hogy nincs elegendő oka az adatkezelésre, az érintett tájékoztatja, befejezi az adatkezelést és törli a személyes adatokat.

A fent említett jogokat írásban (levélben az Eladó részére történő kézbesítésre kijelölt címre), e-mailben az info@scandishop.hu címre vagy telefonon gyakorolhatja. E jogok gyakorlása során lehetővé kell tenni az érintett személyazonosságának ellenőrzését. Az érintett felhasználhatja a GDPR végrehajtási űrlapját is.

Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál vagy más illetékes felügyeleti hatóságnál is a személyes adatok Társaság általi feldolgozása kapcsán.