Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Online Living s.r.o.

(a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek" vagy "ÁSZF")

 1. DEFINÍCIÓK

webáruház“ a jelen Általános Szerződési Feltételekben az Eladó weboldalán keresztül üzemeltetett online áruházat jelenti.

Vevő“ az Általános Szerződési Feltételekben a fogyasztók és a vállalkozók általános elnevezése.

A "Polgári Törvénykönyv" jelen ÁSZF-ben a 89/2012 Sb. módosított Polgári Törvénykönyvet értjük.

"Vállalkozó" a jelen Általános Szerződési Feltételekben a Polgári Törvénykönyv 420. §-ának rendelkezéseivel összhangban az eladó internetes boltjának olyan ügyfelét jelenti, aki önállóan folytat kereskedelmi tevékenységet saját számlájára és felelősségére vagy hasonló módon szisztematikus haszonszerzési szándékkal, valamint az eladó internetes boltjának olyan vevője, aki az eladóval saját üzleti, termelési vagy hasonló tevékenységeihez kapcsolódóan vagy szakmája önálló tevékenysége érdekében köt szerződést, vagy a vállalkozó nevében eljáró személy a Ptk. 420. § (1) bekezdésének értelmében. Ha a Vevő megadja a megrendelésben azonosító számát, akkor tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben a vállalkozókra vonatkozó szabályok vonatkoznak rá (a továbbiakban: Vevő - Vállalkozó)

Az "eladó" a jelen Általános Szerződési Feltételekben az Online Living s.r.o., azonosítószám: 09433350, Ügyiratszám: C 335365 / MSPH a prágai regionális bíróságnál bejegyzve, székhely: Rybná 716/24, 110 00 Prága, amely egy vállalkozó a Ptk. 420. §-a értelmében, vagy a körülményektől függően egy másik jogi személy, akivel az eladó vagyoni kapcsolatban áll.

A "Szerződő Fél" jelen ÁSZF-ben egyrészt az Eladót, másrészt a Vevőt jelenti.

A "Fogyasztó" a jelen Általános Szerződési Feltételekben minden olyan személyt jelent, aki üzleti tevékenysége vagy szakmája önálló tevékenységének körén kívül szerződést köt az Eladóval vagy más módon tevékenykedik az Eladóval, és egyben vevő is az eladó online áruházában. Kétség esetén a „Fogyasztó” kifejezés értelmezése során ennek a kifejezésnek a Polgári Törvénykönyv 419. §-ának rendelkezései szerinti értelmezését kell megfelelően alkalmazni (a továbbiakban: „Vevő - Fogyasztó”)

"Rendszergazda" a XI. jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az Eladót jelenti.

A "Webhely" a jelen Általános Szerződési Feltételekben a https://www.scandishop.hu/ webhelyet jelenti.

 1. Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA
 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek különösen az Eladó és a Vevő kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák az Eladótól a Vevőnek történő áruk adásvételénél, valamint a Polgári Törvénykönyv 1751. §-ának (1) bekezdésével összhangban kölcsönös jogaikat és kötelezettségeiket is az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésből (a továbbiakban: "adásvételi szerződés" vagy "szerződés") eredően.
 1. Ha a Vevő az Eladó által nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesz, amelyekre az Eladó különleges szerződéses feltételei vonatkoznak, akkor az ilyen szolgáltatások vonatkozó különös szerződéses feltételei elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételekkel szemben.
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő általi elfogadása annak feltétele, hogy az Eladóval szerződéseket kössenek elsősorban elektronikus kommunikáció útján és / vagy a webáruházon keresztül, valamint hogy a Vevő felhasználói fiókot hozzon létre az eladó weboldalán. Felhasználói fiók létrehozásával a webáruházban, a megrendelőlap elküldésével az eladónak és / vagy más hasonló módon ajánlatot tesz az adásvételi szerződés megkötésére az eladóval, a Vevő feltétel nélküli beleegyezését fejezi ki a jelen Általános Szerződési Feltételekre és egyúttal hozzájárulást ad az Eladónak személyes adatainak kezeléséhez a jelen Általános Szerződési Feltételek XI. cikke értelmében. A jelen Általános Szerződési Feltételek beleegyezése nélkül a Vevő nem köthet szerződéseket az Eladóval, és nem hozhat létre felhasználói fiókot a Weboldalon belül.
 1. A megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy a szerződés megkötése előtt elolvasta a jelen ÁSZF-t, amelynek szerves részét képezi a szerződés előtti kommunikáció, amelyet a III. cikk Panaszeljárás, Adatvédelmi irányelvek és a "Fizetés és szállítási mód" feltételek tartalmaznak, és kifejezetten egyetért vele, amelyek a megbízás elküldésének pillanatában hatályosnak.

III.           KÖZLEMÉNY A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGBÍZÁSA ELŐTT

 1. Az áruk megrendelésével elektronikus kommunikáció útján és / vagy az eladó weboldalán megerősíti, hogy elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, egyetért velük és lehetősége volt jó előre megismerkedni velük a megrendelés leadása előtt.
 1. VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS
 1. Felhasználói fiók. A Vevő a weboldalon történő regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről a vevő árut rendelhet (a továbbiakban: "felhasználói fiók").
 1. A weboldalon történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor a Vevő köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A Vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
 1. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.
 1. A vevő nem jogosult engedélyezni a felhasználói fiók használatát harmadik feleknek és áruk megvásárlását bármilyen kedvezményes áron harmadik feleknek.
 1. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve ezeket az általános feltételeket is).
 1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftverberendezésének szükséges karbantartására, vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása alatt.
 1. Ha a webáruház webes felülete lehetővé teszi, akkor regisztráció nélkül is lehet árut rendelni közvetlenül a webáruház webes felületéről.
 1. A webáruház webes felületén elhelyezett összes ajánlat és bemutatott termék tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses viszony a Vevő megrendeléséről a megerősítő e-mail kézbesítésének pillanatában keletkezik, amelyet az Eladó e-mailben elküldött a Vevőnek az e-mail címére.  Az Eladó és a Vevő ezennel kifejezetten kizárja a Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazását a szerződéses viszonyukra.
 1. A webáruházon belül a vevő megteszi a szerződés megkötéséhez vezető egyedi technikai lépéseket, először a szükséges termékek(áruk) kosárba helyezésével. Mielőtt elküldené a megrendelést az Eladónak, a Vevő ellenőrizheti és módosíthatja a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, a Vevőnek lehetősége van a megrendelés leadása előtt észlelni és kijavítani az adatok bevitelekor elkövetett hibákat. Áruk megrendelésekor a vevő köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. Ezzel kapcsolatban az Eladó által a megrendelésben feltüntetett adatokat helyesnek tekintjük.
 1. A megrendelés kézhezvétele után az Eladó a vevőnek a megrendelésében megadott e-mail címre elektronikus formában elküldött e-mail formájában megerősíti a vevő részére annak átvételét. A Vevő és az Eladó között létrejött szerződés az Eladó elektronikus archívumában lesz tárolva. Ez a megerősítés, vagy annak esetleges elküldésének elmulasztása azonban nem befolyásolja a szerződés létrejöttét.
 1. Az így létrejött szerződést csak a felek megállapodása alapján lehet módosítani vagy felmondani a jelen ÁSZF-nek megfelelően, vagy jogi alapon.
 1. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadja el a Vevő ajánlatát az Eladó termékeinek vagy azok egy részének benyújtott megrendelésére, és egyoldalúan elutasítsa, különösen, ha a Vevő által megrendelt áruk már nem kerülnek gyártásra vagy szállításra, nem állnak rendelkezésre vagy az érintett áruk szállításának ára jelentősen megváltozott, vagy a Vevő által megrendelt áruk ára jelentősen megváltozott és / vagy hiba vagy elírás történt az áru ajánlatában, azonosításában és leírásában és / vagy hiba vagy tévedés az ár közzétételében az eladó weboldalán, bármilyen okból. Az eladó erről a tényről tájékoztatja telefonon vagy e-mailben a Vevőt a megrendelésében megadott e-mail címére. Abban az esetben, ha a Vevő a szerződés megkötése előtt megfizette a megrendelt áruk vételárának egy részét vagy egészét, akkor ezt az összeget visszatérítik arra a bankszámlára, amelyről a vételárat fizették.
 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy érvénytelenné nyilvánítsa az adásvételi szerződést, ha a személyes adatokkal visszaéltek, a fizetési kártyával visszaéltek stb., vagy ha közigazgatási vagy bírósági hatóság beavatkozása történt, a Vevőt tájékoztatni fogják az ilyen eljárásról. Ezenkívül az Eladó fenntartja a jogot, hogy érvénytelenné nyilvánítsa az adásvételi szerződést, ha engedmény vagy hasonló utalvány jogosulatlan felhasználása sérti annak feltételeit, különösen olyan esetekben, amikor: a) a kedvezményes utalványt olyan árukra használják, amelyekhez nem szánták; b) az árengedmény-utalványt egy másik engedménnyel együtt használják, még akkor is, ha e kedvezmények összesítését kifejezetten nem tiltották; c) az eladó megtudja, hogy a kedvezményes utalványt már felhasználták. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti esetekben az adásvételi szerződés nem köthető érvényesen, ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó követelheti, többek között, a jogalap nélküli gazdagodást.

 2. A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költségek) függően az Eladó minden esetben jogosult a megrendelő megrendeléséről szóló visszaigazoló e-mail elküldése előtt további megerősítést kérni a Vevőtől (például írásban e-mailben vagy telefonon).
 1. A vevő ezennel hozzájárul a távközlési eszközök használatához az adásvételi szerződés megkötésekor. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli.
 1. Az Eladó fenntartja a megrendelt áruk tulajdonjogát a § Ptk. 2132. rendelkezései értelmében, amelynek eredményeként a Vevő csak az adásvételi szerződés teljes vételárának megfizetésével válik az áru tulajdonosává. Az áruk károsodásának kockázata átruházódik az áru átvételekor a fuvarozótól, vagy közvetlenül az Eladótól vagy más személytől a Vevőre, aki a fogyasztó. Az áruk károsodásának kockázata átruházódik az Eladótól, vagy más személytől, aki a Vevőnek átadjaa  a Vevőre, aki vállalkozó. Ha a Vevő vállalkozó, az áruk károsodásának átadásának ugyanez a lefolyása, ha a Vevő nem veszi át az árut, még akkor sem, ha az Eladó, a fuvarozó vagy más személy megengedte neki, hogy átvegye. Az áruk károsodása, amely az áruk károsodásának kockázatának átruházása után következett be, nem érinti a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségét, kivéve, ha az Eladó a kötelezettségét megszegve okozta a kárt.
 1. Ha az Eladó az áruval együtt ingyenes előnyben részesül, például bónuszban vagy ajándékban, akkor az Eladó és a Vevő közötti vonatkozó ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik, hogy ha a Vevő eláll az áruk adásvételi szerződésétől, amelyekkel kapcsolatban a Vevő az ajándékot vagy ingyenes bónuszt kapta, a vonatkozó ajándékozási szerződés elveszíti hatályát, és a Vevő köteles az ingyenesen nyújtott ajándékot vagy más bónuszt visszaküldeni az eladónak az áruval együtt az adásvételi szerződés alapján.
 1. A vevő vállalja a körülmények változásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.
 1. TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI MÓDSZEREK
 1. A Weboldalon felsorolt ​​áruk ára szerződéses, és a megrendelésre a Vevő által történő benyújtáskor érvényes. A weboldalon található ajánlatokban szereplő árak áfa nélkül és áfával vannak feltüntetve, beleértve az összes egyéb adót és díjat, kivéve a szállítást és a választott fizetési mód esetleges díját. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok a webáruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott árfeltételekkel adja el az árut.
 1. A törvényben meghatározott összegű áfa hozzáadódik a vételárhoz.
 1. A postai úton vagy szállítási szolgáltatással elküldött árukért a Weboldalon felsorolt ​​érvényes árlista szerint kell számolni a szállítás és a fizetés díját: https://www.scandishop.hu/hogyan-vasaroljunk/.
 1. Nehéz és terjedelmes szállítások esetén az árat a fuvarozó érvényes árjegyzéke alapján határozzák meg, és a Vevő jóváhagyja.
 1. Az áruk adásvételi szerződés szerinti árát és a fuvardíjat a Vevő a megrendelésében megadott választása szerint fizetheti az Eladónak az alábbiak szerint:
 1. Előre történő fizetés átutalással az Eladó bankszámlájára 12092000-01800235-00100008 Előre történő átutalással való fizetés esetén az Eladó előzetes számlát állít ki a Vevő részére, amely alapján a Vevő a meghatározott árat megfizeti teljesen. Ha az árut postai úton vagy szállítási szolgáltatással küldik, nem számolunk fel utánvételi díjat, és / vagy
 1. Utánvéttel a Vevő által a megrendelésében megjelölt helyen, és / vagy
 1. A "Twisto Pay" fizetést a Twisto payments as, azonosító: 01615165 nyújtja, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, B szakasz, 19085. betét, székhelye: Újezd ​​450/40, Malá Strana, 118. 00 Prága 1 a Twisto számlák alapján biztosítja, a meghosszabbított fizetés kifizetése iránti követelés hozzárendelésével a Twisto fizetésekhez, a „TWISTO” szolgáltatás általános szerződési feltételei szerint. Abban az esetben, ha a vevő az eladó által közvetített és a Twisto payment as által nyújtott "Twisto Pay" szolgáltatást veszi igénybe, a vevő köteles a fizetést (azaz a teljes vételárat és a szállítási költségeket) a kézbesítéstől számított 14 napon belül megfizetni. . Az adásvételi szerződést a megrendelés Vevő általi teljesítésével, a megrendelés Eladó általi elfogadásával (írásbeli visszaigazolás e-mailben) és a megrendelt áruk Vevő általi kifizetésével, vagy a "Twisto" szolgáltatás igénybevételével kötik meg. A Vevő elfogadja, hogy a kereskedő bevásárlókosárában a Twisto Pay szolgáltatás kiválasztásával és a Twisto általi utólagos jóváhagyás után elfogadja az "Általános feltételeket a" TWISTO "szolgáltatás ügyfelei számára", és / vagy
 1. A Weboldalon - az Eladó webáruházában - a szerződés megkötésekor felsorolt ​​egyéb fizetési módok / lehetőségek segítségével.
 1. Utánvét esetén a vételár a megrendelt áru átvételét követően fizetendő.
 1. Ha ez üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha ezt az általánosan kötelező jogi előírások előírják, az Eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vevő számára az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az adóigazolványt - a számlát az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a Vevő részére, és a leszállított áruval együtt elküldi.
 1. Az eladó által a vevőnek nyújtott áruk árengedményei nem vonhatók össze.
 1. Ha a vevő általi fizetés megfelel annak a feltételnek, hogy az értékesítési nyilvántartások tárgyát képezze az értékesítési nyilvántartásokról szóló 112/2016. Sz. törvény szerint, akkor a következők érvényesek: „Az értékesítési nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ugyanakkor köteles a beérkezett bevételeket online módon regisztrálni az adóhatóságnál; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül. "
 1. Ha az egyik szerződő fél késedelmes a Szerződés szerinti bármely fizetés megfizetésével, akkor a másik szerződő fél jogosult késedelmi kamatot követelni az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Ha a Vevő vállalkozó, pénzügyi kötelezettségének nem teljesítése esetén a késedelem minden egyes napjára a ki nem fizetett összeg 0,1%-ának megfelelő szerződéses kötbér állapítható meg.
 1. Ha a Vevő a megrendelt árut 10 (tíz) napon belül nem veszi át attól a naptól számítva, amikor azt az Eladó, a szállító vagy más személy engedélyezte neki, vagy ha indokolatlanul nem hajlandó átvenni az árut, köteles  a vételár 10%-ának megfelelő szerződéses kötbért fizetni.
 1. Az Eladó jogosult indokolatlan késedelem nélkül elállni a Szerződéstől a jelen ÁSZF és / vagy a törvény alapján abban az esetben, ha a vevő a vételárat 10 napon túli késedelmes fizetéssel késlelteti, és különösen abban az esetben, ha a Vevő a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségeit megszegi.
 1. A szerződéses kötbér megfizetése nem érinti az eladó jogát a felmerült kár megtérítésére.
 1. A vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a termékek végső árait az érvényes árnak megfelelő egész összegre kerekítés után adják meg, így bizonyos helyzetekben az összes megvásárolt termék végösszegében kismértékű eltérés lehet a vételártól, ennek oka: egész összegre történő kerekítés miatt. A vételár részletes lebontása, beleértve a filléreket mindig szerepelnek a Vevő kosarában.
 1. Az akciós árak mindaddig érvényesek, amíg a készlet el nem fogy, feltüntetve a speciális áruk darabszámát, vagy egy meghatározott ideig. Az eredeti ár azoknak az áruknak / szolgáltatásoknak az árát jelenti, amelyeket az Eladó a szóban forgó termékeket / szolgáltatásokat felajánlotta, nem véve figyelembe az összes lehetséges bónuszt, a webáruházában történő értékesítést támogató marketing kampányokat és egyéb árengedményeket, vagy a gyártó vagy a forgalmazó által ajánlott árakat, amelyek jobban tükrözik a termék piaci árszintjét.
 1. A Vevő tudomásul veszi, hogy lehetnek olyan esetek, amikor az eladó és a vevő között nem jön létre szerződés, különösen akkor, ha a vevő tévedésből vagy hibásan közzétett áron rendeli meg az árut az eladó belső információs rendszerének hibája miatt és / vagy egyéb okból az Eladó jogosult a jelen ÁSZF IX. cikkével összhangban elállni az adásvételi szerződéstől, még akkor is, ha a Vevő megrendelését megerősítő e-mailt kapott. Ilyen esetben az Eladó tájékoztatja a Vevőt az ilyen esetről. Példák a tévesen közzétett ár előfordulására különösen a következők: a) az áruk ára első látásra téves (pl. nem veszi figyelembe a vételárat); b) egy vagy több számjegy marad vagy hiányzik az áruk árából; c) az árukra vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot anélkül, hogy az áruk egy speciális marketingkampány vagy egy speciális szimbólummal megjelölt értékesítési esemény részei lennének stb. Az Eladó figyelmeztet, hogy az Eladó információs rendszere automatikusan nyilvánvalóan téves árú árukkal kapcsolatosan is jelezheti, hogy kiárusítás vagy kedvezményes ár stb jellemző a termékre. Ha kétség merül fel arról, hogy az áruk valóban le vannak árazva, vagy nyilvánvaló hiba van-e az áruk árában, a Vevő köteles felvenni a kapcsolatot az Eladóval, és ellenőrizni az ár helyességéről szóló információkat.
 1. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE
 1. A megrendelt áruk leszállítása a lehető leghamarabb megtörténik, elérhetőségüktől és működési képességeiktől függően. Az átvétel helyét a Vevő megrendelése alapján határozzuk meg. Az áruk átadásának maximális ideje 14 (tizennégy) nap a szerződés megkötésétől számítva, vagy a vételár megfizetésétől számítva, ha azt az áruk átadása előtt kellett kifizetni. Ha a körülmények azt mutatják, hogy ezt a határidőt nem tartják be, az Eladó e-mailben vagy telefonon kapcsolatba lép a Vevővel annak lejárta előtt.
 1. A rendeltetési címre történő szállítást az Eladó biztosítja az Eladó választási lehetőségei alapján.
 1. A megrendelt áruval ellátott szállítmány tartalmazza az eredeti számlát, az áru használati utasítását és a garancia papírokat (ha kiadják).
 1. A megrendelt áruk futárszolgálattal szállíthatók a Vevő megrendelésében tett választása szerint.
 1. Az Eladó és a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaktól eltérő szállítási módban is megállapodhat, ebben az esetben a Vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és esetleges további költségeket.
 1. Abban az esetben, ha a Vevő részére szükséges az árut többször, vagy a megrendelésében megjelölttől eltérő módon leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos szükséges költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerhez kapcsolódó szükséges költségeket.
 1. Az áru átvétele során a fuvarozótól a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérült, ami a küldeménybe való illetéktelen belépést jelzi, a Vevőnek nem kell a szállítmányt átvennie a szállítótól.

VII.          A FOGYASZTÓ JOGA A SZERZŐDÉS LEMONDÁSÁRA

 1. A Vevő - fogyasztónak a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően joga van indoklás nélkül tizennégy (14) napon belül elállni az adásvételi szerződéstől. A Vevő tudomásul veszi, hogy ez a jog nem tartozik kifejezetten azokhoz a személyekhez, akik nem fogyasztók, vagyis különösen a vállalkozók.
 1. A Vevő - fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől az azt követő naptól számított 14 napon belül, hogy ő vagy egy kijelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) átveszi az árut (több termékkel kapcsolatos szerződés esetén az árutípusok vagy több rész kiszállítása, jogosult elállni attól a naptól számított 14 napon belül, amikor ő vagy az általa kijelölt harmadik fél - a fuvarozón kívül - átveszi az utolsó áruszállítást). Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eljuttatni az eladóhoz.
 1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. § rendelkezései szerint nem lehet elállni az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a vevő vagy az ő kívánsága szerint módosítottak, az adásvételi szerződéstől romlandó áruk esetében és áruk szállításához, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek, a zárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, valamint a hang- vagy videofelvételek vagy a számítógépes programcsomagok szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől.
 1. A szerződés elállási jogának gyakorlása céljából a Fogyasztónak egyoldalú jogi eljárás formájában (például a postai szolgáltatón keresztül küldött levélben, faxon vagy e-mailben) értesítenie kell az Eladót a szerződéstől való elállásról, az email cím: info@scandishop.hu). A Fogyasztó az Eladó weboldalán található mellékelt minta űrlapot felhasználhatja a szerződés elállására (de ez nem az ő kötelezettsége), amely esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, szöveges formában megerősíti a Fogyasztónak az elfogadást.
 1. Az elállási időszak betartása érdekében elegendő a visszavonást a vonatkozó időszak lejárta előtt elküldeni.
 1. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem mondhat le a szerződésről olyan esetekben, amikor a törvény úgy rendelkezik, például:
 1. a Vevő kívánságainak megfelelően vagy személye érdekében módosított áruk szállítására vonatkozó szerződések,
 1. olyan szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések, amelyeket az eladó a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesített a szerződésből való elállási határidő lejárta előtt;
 1. árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek a szerződés felmondásának időszaka alatt fordulhatnak elő;
 1. romlandó áruk, valamint olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek más árukkal;
 1. javítási vagy karbantartási szerződések a Vevő által az ő kérésére kijelölt helyen teljesülnek; ez azonban nem vonatkozik a kértektől eltérő későbbi javításokra vagy a kértektől eltérő pótalkatrészek szállítására;
 1. zárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó szerződések, amelyeket a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és amelyeket higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;
 1. A Vevő - Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha az Eladó bónuszt vagy ajándékot ingyen bocsát a Vevő - Fogyasztó rendelkezésére, akkor a Fogyasztó és a Vevő közötti megfelelő ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik, hogy ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől olyan áruk esetében, amelyekkel a fogyasztót ajándékba vagy ingyenes bónuszban részesítették, a vonatkozó ajándékozási szerződés elveszíti hatályát, és a Fogyasztó köteles az ajándékot vagy más bónuszt ingyenesen visszaküldeni az eladónak a vásárlásból származó árukkal együtt.

VIII.        A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS KÖVETKEZMÉNYEI

 1. Ha a Vevő - Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a Fogyasztó elállási értesítésétől számított 14 napon belül visszaküldi neki a Fogyasztótól kapott összes kifizetést, beleértve az áru szállítási költségeit is a fogyasztónak (kivéve a fogyasztó által választott kézbesítési módszer eredményeként felmerülő többletköltségeket, amelyek eltérnek az eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól). Az Eladó minden kifizetést készpénz nélküli átutalással térít vissza a Fogyasztó számlájára, amelyet a Fogyasztó közöl vele. Ez semmilyen esetben nem jár további költségekkel a Fogyasztó számára. Az Eladó csak a visszaküldött áru átvételét követően téríti vissza a fizetést, vagy ha a Fogyasztó bebizonyítja, hogy visszaküldte az árut, amelyik előbb bekövetkezik.
 1. A Vevő - Fogyasztó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut. A határidő betartottnak tekintendő, ha a Vevő - Fogyasztó a 14 nap lejárta előtt visszaküldi az árut az Eladónak. Ha a Vevő - Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzösszeget visszaküldeni a Vevőnek - Fogyasztónak azelőtt, hogy a Fogyasztó átadja az árut, vagy bizonyítja, hogy az áru megfelelő és bizonyíthatóan az Eladónak elküldésre került.
 1. A Vevő - Fogyasztó ezúton tudomásul veszi, hogy az áruk visszavonásával kapcsolatos összes költséget viseli.
 1. A Vevő - fogyasztó felelős az áru értékének csökkenéséért, amely az áruk más módon történő kezeléséből ered, mint amely az áru természetének és tulajdonságainak megismeréséhez szükséges, beleértve annak funkcionalitását is.
 1. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az árukban okozott károk megtérítésének jogát a Vevő - Fogyasztó vételár visszatérítésére való jogával szemben.
 1. Az Eladó figyelmeztetni kívánja a Vevőt - Fogyasztót, hogy a fent említett szerződéstől való elállási joga nem értelmezhető úgy, hogy lehetősége van az áruk ingyenes kölcsönzésére és 14 nap elteltével történő visszaküldésére. A Vevő - fogyasztónak joga van az áruval csak olyan módon rendelkezni, amely szükséges az áru természetének, tulajdonságainak és funkcionalitásának megismeréséhez. Ha a Vevő - Fogyasztó az előző mondattal ellentétes módon kezeli az árut, aminek következtében a visszaküldött áru megrongálódott, kopott, használt volt, akkor a Vevő - Fogyasztó felelős a visszaküldött áru értékének csökkentéséért, és az Eladó érvényesítheti e VIII. cikk (5) bekezdéssel összhangban az ezzel okozott kár megtérítésére vonatkozó jogát a Vevő - Fogyasztó követelésével szemben az áruk vételárának visszatérítésére.
 1. A Vevő - Fogyasztó nem mondhat le a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésről, amelyet az Eladó a Vevő - Fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesített, a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt.
 1. AZ ELADÓ JOGA A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA
 1. A Polgári Törvénykönyv 2001. szakaszának rendelkezései alapján az Eladó jogosult a szerződéstől és / vagy annak egy részétől azonnali hatállyal elállni, különösen azokban az esetekben, amikor:
 1. a megrendelt áruk az Eladó készletén belül már nem állnak rendelkezésre, és / vagy
 2. a megrendelt árut már nem gyártják, és / vagy
 3. a megrendelt árut az Eladónak már nem szállítják és / vagy
 4. a megrendelt áruk ára jelentősen megváltozott, összehasonlítva a megrendelés szerinti egyeztetett vételárral, és / vagy
 5. tévedés és / vagy adminisztratív és / vagy műszaki hiba lépett fel az ajánlatban, az áruk azonosításában, az áruk leírásában és / vagy az áruk hibás vagy más módon hibás közzétételében az eladó weboldalán - webáruházában, és / vagy
 6. A vevő hátralékban van az áru 14 napnál hosszabb vételárának megfizetésével, és / vagy
 7. A Vevő késik a megrendelt áru átvételével 10 (tíz) napon belül attól a naptól számítva, amikor az Eladó, a fuvarozó vagy más személy átengedte neki, és / vagy
 8. Az Eladónak megalapozott gyanúja van arról, hogy a Vevő az áruk rendelése során téves, hamis vagy félrevezető információkat közölt.
 1. A Polgári Törvénykönyv 2001. § rendelkezései szerint az Eladó jogosult indoklás nélkül bármikor elállni a Vevővel - Vállalkozóval kötött szerződéstől, amíg az Árut a Vállalkozó át nem veszi, amely esetben az Eladó visszatéríti a vételárat indokolatlan késedelem nélkül a vállalkozónak.
 1. Azokban az esetekben, amikor a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Eladó is jogosult bármikor elállni az adásvételi szerződéstől, az áru átvételéig a Vevő által. Ilyen esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélküli utalással visszaadja a vételárat a Vevőnek a Vevő által kijelölt számlára. Az eladónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy annak egy részétől is, amennyiben a törvény ezt előírja.
 1. JOGOK A HIBÁS TELJESÍTÉSRŐL
 1. Az Eladó és a Vevő hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, különösen az 1914–1925, a 2099–2177 és a 2161–2144 szakasz rendelkezései szabályozzák.
 1. A Polgári Törvénykönyv 2161. § rendelkezéseivel összhangban az Eladó felelős a Fogyasztó felé, hogy az általa megrendelt áruk hibátlanok legyenek, különösen abban az időben, amikor a Fogyasztó átvette az árut, hogy az áruknak vannak olyan tulajdonságai, amelyeket az eladó vagy a gyártó ismertetett, vagy amelyekre a vevő az áru jellegére tekintettel és az általa készített reklám alapján számított, az áruk alkalmasak az eladó által meghatározott célra és használatra, vagy amelyhez általában ilyen típusú árukat használni lehet. egyezik a minősége a szerződött mintával vagy modellel, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződés szerinti minta vagy modell szerint határozták meg, az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak, és megfelelnek törvényi előírások követelményeinek. A színárnyalatok különbsége a valóságban és az elektronikus kijelző eszközökön azonban nem tekinthető az áru hibájának.
 1. A Polgári Törvénykönyv 2161. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Fogyasztóval kapcsolatban, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánul meg, úgy tekintik, hogy az áru az átvételkor hibás volt.
 1. A Polgári Törvénykönyv 2165. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Vevő - Fogyasztó a kézhezvételtől számított legfeljebb huszonnégy (24) hónapon belül jogosult gyakorolni a fogyasztási cikkekben előforduló hiba jogát, amely nem vonatkozik alacsonyabb áron eladott áruk esetében olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árat állapodtak meg, a dolog rendes használata által okozott kopásért, használt termék esetében olyan hibáért, amely megfelel a dolog használati vagy kopási fokának, amikor a Fogyasztó átvette, ha a dolog természetéből következik.
 1. A Vevő - Vállalkozó jogosult az áruban jelentkező hibára való jogot a Vevőre - Vállalkozóra történő átruházásától számított legfeljebb tizenkét (12) hónapon belül gyakorolni, még akkor is, ha ez később nyilvánul meg és / vagy esetleg az áru megnevezésben meghatározott időtartamon belül, tekintettel a szállító és / vagy a megvásárolt áruk gyártója által biztosított jótállási időszakokra. Ez nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adnak el egy hiba miatt, amelyneknél olcsóbb árban állapodtak meg, a szokásos használata által okozott kopás megfelel a dolog használati vagy kopási fokának, amikor a Vásárló átvette, ha a dolog természetéből következik.
 1. A Ptk. 2169. § megfelelően, ha a termék nem rendelkezik a Ptk. 2161. § meghatározott tulajdonságokkal, a Fogyasztó kérheti egy új termék hibátlan átadását, kivéve, ha az a termék hibájának jellegéhez aránytalan, ha a hiba csak egy alkatrészre vonatkozik, a Fogyasztó csak az alkatrész cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellege miatt aránytalan, különösen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül javítható, a fogyasztónak joga van, hogy orvosolja a hibát díjmentesen. A Fogyasztónak joga van helyrehozható hiba esetén is új termék leszállítására vagy alkatrész cserére, ha a hiba a javítás utáni megismétlődik vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni. Ilyen esetben a Fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől. Ha a Fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy nem él új termék hibátlan leszállításával, annak alkatrészének cseréjével vagy a cikk javításával, ésszerű kedvezményt kérhet. A Fogyasztó jogosult ésszerű kedvezményre akkor is, ha az Eladó nem képes hibátlanul új cikket leszállítani, annak alkatrészét kicserélni vagy a cikket megjavítani, valamint ha az Eladó ésszerű időn belül nem rendezi meg a jogorvoslatot, vagy ha a jogorvoslat nehézségeket okozna a Fogyasztónak.
 1. A Ptk. 2170. § rendelkezései szerint a hibás teljesítés jogai a Vevőt nem illeti meg, ha az áru átvételét megelőzően tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a Vevő maga okozta a hibát, főleg szakszerűtlen áru kezelés miatt a Vevő részéről. A Vevő köteles a leszállított árut a használati utasításnak megfelelően használni és karbantartani, amelyet az Eladó az áruval együtt szállított neki. Az árukkal kapcsolatos panaszok nem vonatkoznak az áruk hibáira és minőségének romlására, amelyeket a szokásos kopás, az áruk szakszerűtlen vagy nem megfelelő felhasználása és kezelése, az áruk nem rendeltetésszerű felhasználása vagy ismert áruk hibái okoznak, amelyekről tudott a vevő az adásvételi szerződés megkötésekor, vagy amelyet ő maga okozott.
 1. A Ptk. 2172. § rendelkezéseivel összhangban a hibákról (panaszokról) szóló jogokat az Eladóval szemben gyakorolja, írásban vagy az eladó székhelyének címére. A cím az Eladó részére elsősorban áruhibákkal kapcsolatos igények kézbesítésére szolgál: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice. A Vevő megfelelő módon jogosult panaszt benyújtani online űrlap formájában az internetes űrlapon keresztül az Eladónál: űrlap az áruk reklamációjához, és / vagy e-mailben az info@scandishop.hu címre. A követelésnek tartalmaznia kell: 1) a Vevő megrendelésének és áruinak megnevezésének és azonosításának teljes leírását (ajánlott csatolni a megrendelés / számla másolatát vagy azonosítóját), 2) a megrendelés és áruk hibájának megfelelő és meggyőző leírását, beleértve a megfelelő dokumentációt (pl. a hiba megfelelő leírása és / vagy fénykép), és 3) a Vevő - fogyasztó általi követelés későbbi kiválasztása és érvényesítése a jelen ÁSZF X. cikkének (6) bekezdésével összhangban.
 1. Az Eladó köteles haladéktalanul írásbeli visszaigazolást küldeni a Vevőnek a panasz beérkezéséről, és arról, hogy a Vevő mikor élt a jogával, mi a panasz tartalma és a Vevő milyen panaszkezelési módot igényel. Ez a kötelezettség vonatkozik a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is.
 1. Az eladó azonnal, összetett esetekben ésszerű határidőn belül, három (3) napon belül dönt a panaszról. Ez az időtartam nem tartalmazza a hiba szakmai értékeléséhez szükséges termék- vagy szolgáltatástípusnak megfelelő időszakot. A panaszokat, beleértve a hibák kiküszöbölését, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az eladó és a vevő hosszabb időtartamban állapodnak meg. Az Eladó köteles a Vevőnek visszaigazolni a panasz kezelésének időpontját és módját, ideértve a javítás és annak időtartamának megerősítését, vagy a panasz elutasításának írásbeli indokolását. Ez a kötelezettség vonatkozik a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is.
 1. Az áruk minőségére vonatkozó garanciát a Polgári Törvénykönyv 2113. § rendelkezései értelmében a Vevőnek az áruk gyártója az áruk minőségére vonatkozó garancia függvényében nyújtja. Ha az árucikk felhasználhatóságának időtartama szerepel az eladott árukon, a csomagolásukon, az áruhoz csatolt utasításokban vagy más jogi előírásoknak megfelelően, akkor az áruk minőségére vonatkozó garanciára vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. . Az Eladó a Vevőnek a telefonos vagy e-mailes megkeresése alapján tájékoztatást ad a Vevőnek az adott típusú áruk minőségének garanciájáról is.
 1. A Polgári Törvénykönyv 2113. § rendelkezései alapján az Eladó vállalja, hogy az áruk egy bizonyos ideig alkalmasak lesznek a szokásos célokra történő használatra, vagy megtartják szokásos tulajdonságait. Ezeket a hatásokat jelzi a csomagoláson vagy a reklámban szereplő termék garanciális ideje vagy eltarthatósága is. A termék egyes részeire garancia is nyújtható. A jótállási időszak az áru Vevőhöz történő átadásától kezdődik; ha az árukat a szerződés alapján küldték el, akkor azok attól az időponttól futnak, amikor az áruk eljutnak rendeltetési helyükre. A Vevő nem jogosult szavatosságra, ha a hibát külső eseményt okozta, miután az árukra vonatkozó kárveszély áthárult a Vevőre.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
 1. Az egyének személyes adatfeldolgozással szembeni védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettség a vevőnek az 95/46 / EK irányelv alapján (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: a GDPR-rendelet) a Vevő személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos, az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából az adásvételi szerződés tárgyalása céljából történő feldolgozására vonatkozik
 1. A vevő, aki szintén természetes személy, hozzájárulását adja személyes adatainak feldolgozására az 110/2019 törvény 4. bekezdés a) pontjában, a személyes adatok kezeléséről és egyes módosított törvények alapján (a továbbiakban: "A személyes adatok feldolgozásáról szóló törvény") az Ügyintéző által , és az összes adatra, amelyet az Ügyintézőnek megad (a továbbiakban "személyes adatok"), különösen a vezetéknév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, azonosító szám, adóazonosító szám és adott esetben egyéb adatok, például a születési dátum.
 1. A Vevő, aki egyben természetes személy is, hozzájárul a személyes adatainak az előző bekezdés szerinti kezeléséhez abból a célból, hogy Vevő felhasználói fiókot hozzon létre és tartson fenn a webázuházban, a Vevő és az Ügyintéző között szerződéseket kössön és teljesítsen, a Vevő szolgáltatásainak javítására és bővítésére (különösen a webáruház általános fejlesztési működése, funkciók hozzáadása stb.), valamint abban az esetben, ha a Vevő nem választ más lehetőséget, kereskedelem vagy szolgáltatások felajánlására is lehetséges használni (üzleti üzenetek és hírlevelek küldése).
 1. Az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény (törvény az információs társadalom egyes szolgáltatásairól) módosított 480/2004. Sz. Törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Vevő hozzájárul a kereskedelmi kommunikáció elküldéséhez a Vevő elektronikus címre vagy a Vevő telefonszámára. Az Eladó a GDPR-rendelet 13. cikke értelmében teljesíti a Vevővel szembeni tájékoztatási kötelezettségét, amely a Vevő személyes adatainak feldolgozásához kapcsolódik, kereskedelmi célú küldemények küldéséhez speciális dokumentummal.
 1. A vevő beleegyezik az úgynevezett cookies számítógépén történő tárolásába. Abban az esetben, ha a weboldalon lehet vásárolni és teljesíteni az eladónak a vételi szerződés szerinti kötelezettségeit anélkül, hogy úgynevezett cookiekat tárolna a Vevő számítógépén, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti beleegyezését.
 1. Az Eladó személyes adatainak kezelésének elveit és feltételeit a Vevő a Weboldalon felsorolja és hozzáférhetővé teszi a következő linken: https://www.scandishop.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
 1. A vevő azt is elismeri, hogy:
 1. ha nem választ másik lehetőséget, személyes adatait az Adminisztrátor is feldolgozhatja kereskedelemi lehetőség felajánlása, az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése céljából;
 1. bizalmas adatait nem dolgozzuk fel a személyes adatok feldolgozásáról szóló törvény értelmében;
 1. személyes adatait önként és korlátlan ideig szolgáltatja;
 1. Az Adminisztrátor jogosult személyes adatainak teljes körű kezelésére mindaddig, amíg a Vevő nem kéri azok törlését;
 1. a Vevő bármikor, írásban vagy e-mail címéről visszavonhatja beleegyezését a személyes adatok kezeléséhez;
 1. személyes adatait az Adminisztrátor manuálisan és automatikusan dolgozza fel munkatársain keresztül, valamint az Adminisztrátor által írásbeli szerződés alapján felhatalmazott személyeken keresztül, akik egy ilyen szerződés szerint kötelesek legalább a Vevő személyes adatait megvédeni ugyanolyan mértékben, mint az Adminisztrátor;
 1. a fentiek kivételével sem az Adminisztrátor, sem a feldolgozó nem adja át a Vevő személyes adatait más harmadik félnek, kivéve azokat a személyeket, akik adminisztratív, számviteli és technikai támogatást nyújtanak a webáruház üzemeltetésében;
 1. az Adminisztrátor vagy az adatfeldolgozó alkalmazottai, más természetes személyek, akik a Vevő személyes adatait az adminisztrátorral vagy az adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján dolgozzák fel, valamint más személyek, akik a törvényi előírások teljesítése során kapcsolatba lépnek az adminisztrátorral vagy az adatfeldolgozóval kötelesek a személyes adatok és a biztonsági intézkedések titkosságának fenntartására, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a Vevő személyes adatainak biztonságát, és ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszony vagy a vonatkozó munkavégzés megszűnése után is fennmarad;
 1. rendelkezik jogokkal a személyes adatok Adminisztrátor általi feldolgozásával kapcsolatban, különösen azzal a joggal, hogy információkat kérjen az Adminisztrátortól a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, és az Adminisztrátor köteles ezeket az információkat a Vevőnek megadni indokolatlan késedelem nélkül. Az információk tartalmát a személyes adatok feldolgozásáról szóló törvény rendelkezései határozzák meg. Az ügyintézőnek joga van az információszolgáltatásért ésszerű fizetést követelni, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket. Az Adminisztrátor azon kötelezettségét, hogy megadja a Vevőnek ezeket az információkat, a feldolgozó az ő nevében teljesítheti;
 1. abban az esetben, ha a Vevő úgy véli, hogy az Adminisztrátor vagy az adatfeldolgozó végzi személyes adatainak feldolgozását, ami ellentétes az érintett magán- és magánéletének védelmével, vagy sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, különösen, ha személyes adatait az adatok feldolgozásuk szempontjából pontatlanok, a Vevő magyarázatot kérhet az Adminisztrátortól vagy a feldolgozótól, és / vagy felkérheti az Eladót vagy a feldolgozót a helyzet kiküszöbölésére, különösen a letiltás, javítás, kiegészítés kérésére, vagy személyes adatainak törlésére. Ha a Vevő ilyen kérését megalapozottnak találják, az Adminisztrátor vagy a feldolgozó haladéktalanul megszünteti a hibás állapotot;
 1. Az Adminisztrátor teljesítette kötelezettségét, és a Vevők személyes adatainak feldolgozási szándékáról értesítette a Személyes Adatvédelmi Irodát;
 1. Az Adminisztrátor és a feldolgozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a Vevő személyes adataihoz való illetéktelen vagy véletlen hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének vagy elvesztésének, illetéktelen továbbításának, egyéb jogosulatlan feldolgozásának, valamint a személyes adatokkal való egyéb visszaélések megakadályozása érdekében. Ez a kötelezettség a személyes adatok feldolgozásának befejezése után is fennáll.

XII.          LICENCFELTÉTELEK, SZELLEMI TULAJDONJOGOK.

 1. A webáruház ezen Általános Szerződési Feltételek szerinti használatának átruházhatatlan személyes jogának kivételével a Vevő nem szerez szellemi tulajdonjogokat az eladó szellemi tulajdonjogaira vagy szellemi tulajdonjogaira, kereskedelmi neveire, bejegyzett védjegyeire a webáruház használatával vagy az Eladóval adásvételi szerződés megkötésével.
 1. A vevők nem jogosultak származékos művek létrehozására a Weboldal alapján.

XIII.        AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezése során a Szerződő Felek között kialakuló gyakorlatot is alkalmazni kell, de még egy ilyen gyakorlat önmagában sem képes megváltoztatni ezen Általános Szerződési Feltételek szövegét (feltételeit).
 1. Az Eladó jogosult időről időre megváltoztatni ezeket az Általános Szerződési Feltételeket vagy az eladó által nyújtott eladásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos további feltételeket, például a hatályos törvények változásai, a fejlesztések vagy a Szolgáltatások egyéb változásai miatt. Különösen akkor jogosult az Eladó megváltoztatni ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, ha annak szükségessége annak az országnak a jogszabályaiból adódik, amelyben az Eladó részére történő értékesítés és szolgáltatások nyújtása megtörténik.
 1. A webáruház további felhasználásával a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása és a megrendelés elküldése után a Vevő hozzájárulását fejezi ki a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltozott szövegezéséhez, vagy a személyes adatok kezeléséhez.
 1. Az eladó vállalja, hogy a feltételek változásáról jelentést tesz közzé a weboldalán. A módosításokat nem alkalmazzák visszamenőlegesen. Azonban egy adott Szolgáltatás új szolgáltatásainak vagy jogi okokból végrehajtott változtatások azonnal hatályba lépnek. Ha a Vevő nem ért egyet a megváltozott feltételekkel, köteles abbahagyni az eshop használatát.
 1. A Vevő vállalja, hogy rendszeresen ellenőrzi az Általános Szerződési Feltételek szövegét.

XIV.        SZÁLLÍTÁS

 1. Az eladó szállítási címe annak a székhelynek a címe, amelyet a küldeménynek a kereskedelmi nyilvántartásban történő feladásának napján regisztráltak.
 1. Az Eladónak küldött küldeményeket akkor tekintjük kézbesítettnek, amikor azokat az Eladó kézhez vette. Ha az eladó nem fogadja el a terméket a kézbesítési címén, akkor a küldemény a postai szolgáltatónál történő letétbe helyezését követő tizedik napon tekinthető kézbesítettnek, tekintet nélkül a tétel kézbesítésének elmaradásának okára (azaz a tétel kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha a címzett elköltözött stb.).
 1. A Vevő szállítási címe az a cím, amelyet a Vevő a regisztrációja során adott meg, ill. felhasználói fiókjának létrehozásakor, vagy árumegrendelés részeként, vagy egy másik címet, amelyet a Vevő később közöl az Eladóval, vagy a felhasználói fiókjának beállításaiban megadja.
 1. A Vevőnek küldött küldeményeket akkor tekintjük kézbesítettnek, amikor azokat a Vevő kézhez vette. Ha a Vevő nem fogadja el a terméket a kézbesítési címén, akkor a tételt a postai szolgáltatónál történő letétbe helyezését követő tizedik napon tekintik kézbesítettnek, tekintet nélkül a tétel kézbesítésének elmaradásának okára (azaz a tétel kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha a címzett elköltözött stb.).
 1. A fenti módszerek nem zárják ki a szállítmányok törvény által megengedett egyéb módon történő átadását, azaz például adatmezőn keresztül.
 1. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 
 1. A webáruház használatának és / vagy adásvételi szerződések távi elektronikus kommunikáció vagy a felek közvetlen részvétele révén történő megkötésének feltételeire kizárólag a Cseh Köztársaság joga az irányadó, a XVI. Cikk 9. bekezdése alapján. Kollíziós szabályokat nem kell alkalmazni, de ha alkalmazásuk szükséges, akkor azokat olyan értelemben kell alkalmazni, amely a lehető legszélesebb körben lehetővé teszi a cseh jogrendszer alkalmazását (használatát).
 1. A webáruház használatával és / vagy adásvételi szerződés megkötésével a Vevők beleegyezésüket adják a Cseh Köztársaság jogrendjének fent említett megválasztásához, amennyiben érvényesen meg tudják adni az ilyen hozzájárulást. Az eladó ekkor egyetért egy ilyen választással.

XVI.        KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az eladó nem számol fel költségeket a távolsági kommunikációval kapcsolatban. A vevő viseli a távközlési eszközök használatának minden költségét, különös tekintettel a kimenő telefonhívások költségeire, az internet-hozzáférés költségeire és hasonlókra. Ezen kommunikációs eszközök használatának költségei a Vevő által használt telekommunikációs szolgáltatások tarifájától függően a normál összegben vannak.
 1. A Fogyasztó jogosult az Eladóval közvetlenül kapcsolatba lépni esetleges panaszaival kapcsolatban.
 1. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, vállalati azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://www.coi.cz/en/information-about-adr/, felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták bíróság nélküli rendezésére. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform felhasználható az eladó és a vevő közötti vételek rendezésére adásvételi szerződés alapján. A Cseh Köztársaság bíróságai kizárólagos területi és anyagi joghatósággal rendelkeznek az eladó és a vevő közötti összes jogvitában.
 1. Az Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetes cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013 / EU rendelet szerinti a kapcsolattartó pont az Európai Parlament és a Tanács (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) alapján.
 1. A Fogyasztóval kapcsolatban az Eladót semmilyen etikai magatartási kódex nem köti az 1826. § (4) bekezdésének e) pontja értelmében.
 1. Minden egyéb olyan információ és tény, amelyet az Eladó köteles közölni a Fogyasztóval a Polgári Törvénykönyv 1811. § (2) bekezdésének és 1820. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján, és amelyek nem egyértelműek ezen Általános Feltételek vonatkozó rendelkezéseik alapján, a Fogyasztó által adott egyedi megrendelésből származik.
 1. Hacsak a Vevő másképp nem dönt, a Vevő beleegyezik az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információknak a Vevő elektronikus címére történő továbbításába, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.
 1. A vevő beleegyezik az úgynevezett sütik számítógépén történő tárolásába. Abban az esetben, ha a webáruház webes felületén történő vásárlás megvalósítható, és az Eladó az adásvételi szerződés szerinti kötelezettségei úgy teljesülnek, hogy az úgynevezett sütiket nem tárolja a Vevő számítógépén, a Vevő az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 1. Minden szerződéses kapcsolatra, ideértve az ÁSZF-t is, a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók. Ha a Vevő Fogyasztó, akkor az ÁSZF, a Polgári Törvénykönyv és a módosított 634/1992. Sz. törvény a fogyasztóvédelemről nem módosított kapcsolatokra az irányadó. Ha a Vevő egy vállalkozó, a kapcsolatot a nem módosított ÁSZF és a Ptk szabályozza.
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó weboldalán való közzétételük napján lépnek hatályba, és adott esetben az adott napon és később leadott összes megrendelésre érvényesek. A jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének napján a korábbi Általános Szerződési Feltételek érvényessége visszavonásra kerül, azonban ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek jelenlegi megfogalmazása szerint kötött adásvételi szerződéseket. Az Eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, azonban ez nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján korábban megkötött adásvételi szerződéseket. Az Általános Szerződési Feltételek új verzióját az Eladó honlapján teszik közzé.
 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződésben a Vevővel kötött külön megállapodások elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben, amelyek ellentétesek lennének velük.
 1. Az Eladó weboldalán elhelyezett árukkal kapcsolatos minden információ tájékoztató jellegű, és ezekből semmilyen jogi következmény nem vonható le.
 1. A Fogyasztói jogok gyakorlásának elérhetősége:

E-mail: info@scandishop.hu

 1. Az Általános Szerződési Feltételek nem adnak jogokat harmadik feleknek.
 1. Ha a Vevő és a webáruház felhasználója megsérti ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, és ha az Eladó nem reagál erre a szabálysértésre, akkor ez nem jelenti azt, hogy az Eladó lemond minden olyan jogról, amely hozzá tartozik (például a  joghoz a további jogainak gyakorlásához).
 1. Ha kiderül, hogy ezen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezése nem hajtható végre, ez a tény semmilyen más rendelkezést nem érint.
 1. Ha az ezen Általános Szerződési Feltételekből eredő bármely olyan kötelezettség, amely nem képezi annak alapvető elemét, teljes egészében vagy részben végrehajthatatlanná válik, akkor teljes mértékben elválasztható az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseitől, és az ilyen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nincsenek hatással az érvényességre és az ezen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb kötelezettségek érvényesíthetőségére. Ha az érvénytelenségi ok csak a jogi aktusnak egy olyan részére vonatkozik, amely elválasztható annak egyéb tartalmától, akkor csak ez a rész érvénytelen, ha feltételezhető, hogy a jogi eljárás az érvénytelen rész nélkül is megtörtént volna, ha a fél időben felismerte az érvénytelenséget.
 1. Ha a Vevő nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, akkor az Eladóval eltérő megállapodás hiányában nem jogosult a webáruház használatának folytatására.
 1. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben javaslatot tesz ezen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, addig, amíg az Eladót kifejezetten írásban nem fogadja el, vagy amíg a Szerződő Felek más megállapodást nem kötnek, a jelen változatlan Általános Szerződési Feltételek szerint jogosult használni a webáruházat és adásvételi szerződéseket kötni az eladóval.
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogok és kötelezettségek akkor is érvényesek, ha a Vevő abbahagyja a webáruház használatát.
 1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint köthető meg a Weboldalon közzétett összes nyelvi változat alapján. Ha az Általános Szerződési Feltételek több nyelvi változata ellentmond, a cseh szöveg az irányadó.
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződéses kötbérigényeket a kártérítési igények teljes mértékben nem érintik.

Közzététel dátuma: 2021.2.1